Używamy cookies Polityka Prywatności
BH Meble
meble hotelowe
0%
meble hoteloweBH MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KORZYSTA Z DOFINANSOWANIA w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Projektu DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY dla BH MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020,współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy. Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
Planowane efekty: Zaspokojenie bieżących potrzeb przedsiębiorstwa
Wartość projektu: 312 337,71 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 312 337,71 PLN

0%